Proiect Obiective Parcul Vauban Istoric Obiective turistice Evenimente Contacte

Banner publicitar / Promovare evenimente (640 x 70 px)

Acasă

Proiect

Un act de creaţie necesită ani pentru a se desăvârşi, uneori de secole. Proiectul privind „Reabilitarea Centrului istoric Traseul estic, Traseul sudic, Traseul nordic Fortificaţia de tip Vauban – Alba Iulia, căi de acces, iluminat şi mobilier urban specific” se înscrie în această direcţie a punerii în valoare a unui edificiu de o veritabilă însemnătate estetică şi istorică.

Iniţiat de Primăria Municipiului Alba Iulia şi aprobat în cadrul Programului Operaţional Regional - Axa Prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1: „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea sau modernizarea infrastructurilor conexe”, proiectul vizează revitalizarea zonei de şanţuri dintre cele două rânduri de ziduri defensive ale Cetăţii Alba Carolina.

O finanţare de o valoare totală de 47,5 milioane lei, din care 28.372.599,54 milioane lei reprezintă contribuţia nerambursabilă alocată de Uniunea Europeană şi 4.339.338,75 lei cea alocată de Guvernul României, va contribui la transformarea vastelor şanţuri de apărare în cea mai mare, mai inedită şi mai verde zonă de promenadă din Alba Iulia.

Iniţiativa Primăriei Municipiului Alba Iulia s-a concretizat prin contribuţia sa financiară în valoare de 667.590,58 lei prin care se urmăreşte înscrierea patrimoniului cultural al Cetăţii Alba Iulia în circuitele turistice naţionale şi regionale.